ห่อหมกฮวกไปฝากป้า - หน้ากากรวงข้าว | EP.2 | THE MASK LINE THAI
https://youtu.be/6o9umKAfWSw

อยู่ตรงนี้ - หน้ากากเป็ดน้อย | THE MASK SINGER 4
https://youtu.be/TuhZpAKY7qM

คำแพง - หน้ากากหนอนชาเขียว | THE MASK SINGER 3
https://youtu.be/9a5a3JNZtVo

นักโทษประหาร - หน้ากากอีกาเหล็ก | THE MASK PROJECT A
https://youtu.be/yJ36vijLOCE